ČASTO KLADENÉ DOTAZY aneb co je třeba zařídit před samotnou plavbou

 

Při rezervaci

 

1. Výběr plavby a kajuty

 • Jakmile se rozhodnete, kterou destinaci budete při své plavbě objevovat, naši specialisté pro Vás vyberou tu nejlepší dostupnou kajutu. Chcete-li se dozvědět, jak kajuty vybíráme, přečtěte si článek Jaká kajuta je pro vás nejlepší.

2. Rezervace vaší plavby

 • K dokončení rezervace je cestovní kanceláři potřeba sdělit následující detaily o všech cestujících: jméno a příjmení, datum narození, místo narození, státní příslušnost, adresa bydliště, kontakt a údaje z cestovního pasu.
 • Všechny údaje musí přesně odpovídat údajům uvedeným v cestovním pasu, s nímž budete cestovat. Při nesrovnalosti může dojít k odepření vašeho vstupu na palubu lodi nebo letadla.

3. Hosté se speciálními potřebami (pohybovými, zrakovými nebo jinými omezeními)

 • Veškeré informace o speciálních požadavcích nebo potřebách cestujících je cestovní kanceláři potřeba sdělit již při rezervaci zájezdu.
 • Těhotenství: Ženy do 23. týdne těhotenství mohou cestovat v případě, pokud mají potvrzení od lékaře (v angličtině). Jelikož lodě nejsou vybaveny pro případ potřeby asistence během těhotenství nebo porodu, nemohou být přijaty rezervace žen, které během plavby dovrší 24. nebo vyšší týden těhotenství.

4. Cestování s dětmi

 • Děti a kojenci: Děti mladší 18 let musí vždy cestovat v doprovodu dospělé osoby. Některé lodní společnosti dokonce vyžadují písemný souhlas včetně ověřené kopie cestovního dokladu obou rodičů/všech zákonných zástupců, v případě že dítě do 18 let nedoprovází. V případě, že cestujete s dítětem a nejsou přítomní všichni zákonní zástupci/dítě má odlišné příjmení než Vy, tak si u nás ověřte aktuální podmínky.
 • Dětem musí být v první den plavby alespoň 6 měsíců, pro plavby delší než 15 dnů (Afrika, Dálný Východ, Indický oceán) a transatlantické plavby je tato hranice 12 měsíců.
 • Každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas. Pokud loď vyplouvá z USA nebo tady má tranzit, musí mít děti svůj vlastní biometrický pas.

5. Zvláštní přání

 • Zvláštní přání, týkající se míst k sezení v letadle, speciálních diet (pro diabetiky, bezlepková atd.) apod., musí být cestovní kanceláři sděleny v okamžiku rezervace plavby.
 • Jejich potvrzení je závislé na odsouhlasení lodní nebo leteckou společností. Po nástupu nebo nalodění se je doporučeno tyto požadavky ještě potvrdit.

6. Vstupní požadavky

 • Pro vstupy do jednotlivých zemí platí různá pravidla a požadavky, které je potřeba prostudovat s dostatečným časovým předstihem. Níže uvádíme nejčastější postupy pro získání víz pro občany České republiky.
 • Cestující jsou výhradně zodpovědní za zjištění a splnění všech vstupních podmínek všech navštívených zemí.
 • Pro nejaktuálnější informace ohledně vízové povinnosti doporučujeme obrátit se na příslušné úřady.
 • Důležité upozornění: Pasy mohou být při nástupu na loď vybrány lodním personálem a zadrženy na celou dobu plavby. To z toho důvodu, aby mohly být předkládány přístavním úřadům. V takovém případě jsou pasy při výstupu na pevninu vydávány pouze na vyžádání.
 • Návrat z pevniny na loď znamená ukončení platnosti jednovstupového víza. V případě, že máte v plánu vylodit se více než jednou, je nutné zřídit si vícevstupové vízum.

Často navštěvované země, kde mají občané ČR vízovou povinnost:


Před plavbou

7. Doprava do přístavu

 • Autem: Pokud plánujete dopravu do přístavu vlastním automobilem, doporučujeme zařídit si parkování s dostatečným časovým předstihem, s čímž vám rádi pomůžeme. V případě 7denní plavby vyjde parkování na cenu okolo 100 euro. Popis cesty do přístavu naleznete u informací o přístavu, např. přístav Janov. Pro bližší informace kontaktujte cestovní kancelář.
 • Letecky: Ve většině přístavů lodní společnost poskytuje transfer z letiště do přístavu, a to často i z těch vzdálenějších. Transfer z letiště je potřeba zajistit s dostatečným časovým předstihem. Pro více informací kontaktujte cestovní kancelář.
 • Autobusem: Do některých přístavů (např. Janov, Benátky) se můžete dopravit autobusy společností, jako jsou např. Student Agency nebo Eurolines.
 • Vlakem: Některé přístavy jsou dostupné také vlakem (např. Benátky. Amsterdam).

8. Co si zabalit 

Co si zabalit

 • Cestovní dokumenty: cestovní pas platný minimálně 6 měsíců po ukončení plavby (pro plavby v Karibiku je nutný strojově čitelný pas), palubní lístek (obdržíte cca týden před vyplutím), víza, vstupní karty a další dokumenty, které jsou nezbytné pro vstup na palubu lodi nebo letadla.
 • Platební kartu nebo hotovost ke složení depozitu na lodní kartu (cca 150€/os)
 • Vhodné oblečení na loď 

- vhodné neformální/sportovní oblečení (cokoliv, v čem se budete cítit pohodlně)

- společenské/formální oblečení na večeře v servírovaných restauracích (nedoporučuje se navštěvovat tyto restaurace v kraťasech nebo plážovém oblečení) nebo galavečery

- teplejší oblečení i do teplých krajin, na lodi bývá velký rozdíl teplot mezi venkovními a vnitřními klimatizovanými prostorami

- sportovní oblečení/oblečení do tělocvičny a fitness, kam je vstup podmíněn nejen vhodným oděvem, ale především vhodnou obuví (čisté podrážky, které nezanechávají stopy)

 • Vhodné oblečení na výlety

- pohodlné oblečení a pohodlnou obuv, v případě zájmu o návštěvy náboženských míst anebo kulturně odlišných zemí k tomu vhodný oděv (minimálně zakrývající ramena a kolena)

Co můžete/musíte nechat doma

 • Ručníky: Na lodi vám budou poskytnuty nejen čisté ručníky pro Vaši potřebu v kajutě, ale také speciální plážové osušky, které můžete použít u bazénů nebo na plážích (tyto osušky musí být vždy vráceny do kajuty, nebo vám lodní společnost naúčtuje jejich ztrátu).
 • Potraviny: Ty je z hygienických důvodů a důvodu bezpečnosti zakázáno přinášet na palubu. Podle našich zkušeností ale nejsou tato pravidla striktně dodržována a v případě některých potravin (např. těch zabalených, které slouží jako suvenýr) lodní personál dělá výjimky. 
 • Alkohol: Bude vám zabaven při vstupu na loď a zpět vám ho vydají v den vylodění. Nealkoholické nápoje si s sebou na palubu vzít můžete.
 • Veškerá zařízení vydávající teplo: Z bezpečnostních důvodů je zakázáno na loď vnášet a používat zařízení typu cestovní žehličky, fénu, kulmy, žehličky na vlasy apod. Zatímco fén je samozřejmostí v každé kajutě, kulmu a žehličku na vlasy personál lodi někdy toleruje. (V případě, že se Vaše zavazadlo hodně opozdilo, je možné, že bylo zastaveno na bezpečnostní kontrole, kde čekají na Vaši přítomnost, aby nevhodný předmět odstranili. Všechny zabavené předměty Vám budou vráceny na konci plavby.)
 • Jakékoliv ostré předměty, které by mohly být použity jako zbraň (kapesní nože apod.).

9. Zavazadla

 • Všechna zavazadla – odbavená i příruční – procházejí při vstupu na loď důkladnou kontrolou. Odbavené (velké) zavazadlo před vstupem na loď předáte personálu (v některých zemích - hlavně USA - je zvykem dát zaměstnancům přebírajícím vaše zavazadla spropitné ve výši cca 1 USD/zavazadlo). Každé z těchto zavazadel je nutné označit štítkem, který obdržíte od cestovní kanceláře spolu s palubním lístkem. Všechna odevzdaná zavazadla budou zkontrolována a poté vám budou doručena přímo před kajutu.
 • Příruční zavazadlo projde kontrolou, která odhalí, zda neobsahuje zakázané předměty. Do příručního zavazadla doporučujeme umístit všechny cestovní dokumenty, léky, cennosti, brýle, fotoaparáty a křehké věci. Příruční zavazadlo nesmí být příliš velké. Musí projít přes rentgenovou bezpečnostní kontrolu.
 • V případě letecké dopravy do místa vyplutí vezměte, prosím, na vědomí zavazadlová omezení leteckých společností, která bývají přísnější než omezení na lodích.
 • Pro veškeré cesty do zahraničí doporučujeme zřízení cestovního pojištění, a to včetně pojištění zavazadel, které by mělo krýt Vaše zavazadlo v jeho reálné hodnotě. V případě jakéhokoliv poškození nebo ztráty zavazadla je potřeba tuto skutečnost ihned nahlásit pracovníkovi lodní/letecké společnosti a vyplnit příslušné formuláře. Bez těchto dokladů není možné žádat o náhradu škody, a to ani u pojišťovny, ani u lodní nebo letecké společností. Pokud je to možné, uschovejte si veškeré účtenky od položek, která jsou součástí zavazadla, a také od zavazadla samotného.

10. Kajuty – vybavení

 • Všechny kajuty jsou vybaveny vlastní koupelnu (většinou se sprchovým koutem a WC), klimatizací (Teplotu můžete nastavit individuálně pomocí termostatu umístěného přímo v kajutě. Budete-li potřebovat pomoc při jejím nastavení, váš kajutový steward vám rád pomůže.), interaktivní TV s filmy na vyžádání za poplatek a na většině lodí také přímým telefonem pro telefonování na lodi, minibarem, malým trezorem a vysoušečem vlasů.
 • Jméno vašeho kajutového stewarda, který vám bude po dobu plavby k dispozici, najdete v materiálech ve vaší kajutě.
 • Veškeré ložní prádlo ve vaší kajutě (povlečení, ručníky) je pravidelně doplňováno a vyměňováno. Koupelny jsou většinou vybaveny mýdlem a tekutým sprchovým gelem. Z ekologických důvodů je omezeno používání plastů, takže bezplatné sprchové čepice a zvlhčovací krém jsou k dispozici na vyžádání u kajutového stewarda.

11. Služby v kajutách

 • Snídaně a kajutová služba: Hosté, kteří mají zájem o doručení kontinentální snídaně přímo do kajuty, mohou večer předem vyplnit objednávku a pověsit ji z vnější strany kajuty na kliku. Tato služba je poskytována zdarma cestujícím ubytovaným ve vyšších kategoriích kajut. U ostatních kategorií kajut je za tuto službu účtován poplatek.
 • Pokojová služba (služba za poplatek): Tato služba je většinou k dispozici 24 hodin denně. Často lze vybírat z pokojového menu, umístěného v kajutě, objednat si z něj můžete za minimální poplatek. Stačí vytočit číslo umístěné vedle telefonu a Vaše objednávka Vám bude doručena během cca půl hodiny. Tato služba je poskytována zdarma cestujícím ubytovaným ve vyšších kategoriích kajut. U ostatních kategorií kajut je za tuto službu účtován poplatek. Servisní poplatek cca 15 % bude účtován ke všem vínům a ostatním nápojům.

12. Zábava na palubě

 • Během dne se na palubě lodi můžete zúčastnit různých aktivit. Večer v barech hraje živá hudba a v divadle je pro Vás připraveno představení. Většina aktivit na palubě je zdarma, u některých je výjimečně účtován poplatek (např. Bingo, 4D kino, simulátory apod.).
 • Bazén: Centrem lodi bývá často bazén nebo bazénů hned několik. Výjimkou nejsou ani vířivky, na větších lodích pak dokonce celé vodní parky s tobogány, skluzavkami a celou řadou vodních atrakcí pro děti i dospělé.
 • Lehátka: Na venkovních palubách naleznete u bazénů lehátka, která jsou k dispozici zdarma.
 • Zábava pro děti a mládež: Lodní personál se v průběhu celého dne snaží pro vaše děti vytvořit zábavný program. To proto, abyste si měli vy sami možnost užít všech výhod lodi. Většina lodí má na svých palubách dětské kluby, do kterých přijímají děti od cca 3 (musí být samostatné) do cca 17 let věku. Kluby jsou dále děleny podle věku dětí a jsou zdarma. V nabídce je často také služba hlídání dětí, ta je však zpoplatněná.
 • Fitness centrum: Vstup bývá zdarma, zpoplatněny jsou služby trenéra, výživové poradenství a někdy také skupinové lekce, jako jsou například aerobic, spinning, jóga nebo zumba. Na palubě často nechybí ani běžecká dráha na otevřené palubě.
 • Spa a wellness: Služby spa a wellness jsou na lodích poskytovány za poplatek. Výjimkou jsou cestující ubytovaní ve vyšších kategoriích kajut, kteří mohou mít v závislosti na plavební společnosti některé služby zahrnuty v ceně. Některé lodní společnosti mají saunu zdarma.
 • Knihovna: V knihovnách je možnost zapůjčení knih v několika jazycích, čeština mezi ně ale nepatří. Otevírací dobu knihovny najdete v lodních novinách.
 • Kasino: Na palubě většiny lodí můžete nalézt kasino. Tato kasina jsou v provozu pouze při plavbě na moři, v přístavech jsou uzavřena. V kasinech nelze používat lodní kartu a vstup je pouze pro dospělé.
 • Nákupy na palubě: Na většině lodí naleznete množství obchůdků se značkovými a dárkovými předměty (hodinky, oblečení, kabelky, parfémy apod.), většinou se jedná o obchody duty-free. Otevírací doby obchodů jsou zveřejněny v lodních novinách.
 • Fotograf: Lodní fotograf je přítomen na všech důležitých akcích na palubě. Fotografováni budete často, ale nemáte v žádném případě povinnost si fotografie zakoupit. Všechny fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii a vybrat si ty, které se vám líbí. Na konci plavby budou všechny nezakoupené fotografie zničeny.
 • Internet: Internet můžete na většině lodí využívat buď na vlastním zařízení, nebo v počítačovém koutku. Připojení k internetu můžete uhradit lodní kartou nebo si zakoupit různé internetové balíčky.
 • Placené atrakce na lodích: Na lodích můžete najít další druhy zábavy, z nichž většina je za poplatek. Jedná se o různé simulátory (Grand Prix, Golf atd.), kina, dráhy pro kolečkové brusle, ledové plochy pro bruslení a mnoho dalších. Pro více informací kontaktujte cestovní kancelář nebo se podívejte na naše webové stránky či stránky lodních společností.

13. Služby na palubě

 • Stravování: Stravování je na palubách lodí poskytováno různými způsoby, většinou se jedná o bufetové a servírované restaurace. V ceně většiny plaveb jsou tři jídla denně servírovaná v hlavních restauracích, dále občerstvení v průběhu dne a o půlnoci v bufetových restauracích. V ceně jsou také zahrnuty nápoje k snídani. Na lodích můžete najít i speciální restaurace, ve kterých je stravování zpoplatněno a většinou je nutná rezervace předem. Nápoje jsou v barech a restauracích zpoplatněny, ale před plavbou je možné zakoupit si nápojové balíčky (seznam nápojových balíčků obdržíte od cestovní kanceláře).
 • Prádelna, žehlení a čistírna: Tyto služby jsou poskytovány za poplatek. Ceník naleznete na stránkách lodní společnosti nebo kontaktujte cestovní kancelář.
 • Lodní lékař: Lékař je k dispozici všem cestujícím na palubě, a to k poskytnutí první pomoci a ošetření akutních případů. Všechny úkony lodního lékaře jsou zpoplatněny. Doporučujeme vzít si dostatečnou zásobu léků, které pravidelně užíváte. Léky na zmírnění příznaků mořské nemoci obdržíte na recepci.
 • Fakultativní výlety/Exkurze: Lodní společnosti v navštívených destinacích nabízejí za poplatek nejrůznější fakultativní výlety. Pokud neradi poznáváte cizí místa sami, doporučujeme je využít. Výlety probíhají často hned v několika světových jazycích a je možné rezervovat si je přímo na lodi, ale také ještě před vyplutím prostřednictvím cestovní kanceláře. V případě rezervace předem máte větší jistotu, že kapacita vámi vybraného výletu nebude vyčerpána, což se u těch oblíbenějších nezřídka kdy stává.
 • Nakupování během zastávek v přístavu: Věci zakoupené v přístavech, přesahující určitou hodnotu (šperky, koberce apod.), mohou podléhat clu v zemi zakoupení nebo v zemi vylodění. Lodní společnost ani cestovní kancelář nejsou zodpovědné za proclení těchto předmětů, každý cestující se o to musí postarat sám.  
 • Transfery v přístavech: Poloha přístavu se v různých městech liší. Některé přístavy se nacházejí v blízkosti centra a vyhledávaných památek, jiné jsou od centra více vzdálené, a proto je potřeba využít místních transferů. Ve většině přístavů nabízejí lodní společnosti kyvadlové autobusy (tzv. shuttle bus), které vás dovezou do centra města. Ty doporučujeme využít zejména v následujících přístavech: Marseille, Valencie a Civitavecchia (pokud chcete do Říma).

Často kladené dotazy

 

Jaká společnost plavby zajišťuje?

V naší nabídce najdete hned několik lodních společností (MSC, Costa, RCI, Celebrity atd.). Jejich úplný přehled je k dispozici na Najděte svoji loď snů.

Jaká je cena plavby?

Ceny plaveb se liší v závislosti na lodní společnosti, lodi, typu kajuty, sezóně, destinaci atd.

Jak a čím se dostat do přístavu?

Autem, letecky, autobusem nebo vlakem, Viz bod 6.

Když dojedu do přístavu autem, zůstane zde zaparkované po celou dobu plavby?

Ano, auto budete mít na parkovišti, kde si jej po plavbě opět vyzvednete. Se zajištěním parkování rádi pomůžeme.

Mohu nalodit zavazadla a jít se projít?

Ano, v případě, že máte dostatek času a budete na lodi 2 hodiny před vyplutím.

Jakou měnou se na palubě platí?

Standardní měnou v oblasti Evropa, Malé Antily a Blízký východ je EURO, v oblasti Jižní Afrika, Jižní Amerika a Karibik (s vyplutím z USA) je to USD (MSC, Costa). U lodních společností, jako jsou RCI či Celebrity, je to vždy USD.

Je na lodi program pro děti?

Samozřejmě, děti se nudit nebudou. Viz bod 11.

Od jakého věku mohou děti cestovat na lodi?

Standardně od 6. měsíce, viz bod 3.

Nemohou malé děti prolézt zábradlím a spadnout do vody?

Na lodích jsou tzv. plná zábradlí. Bezpečnost dětí je ale samozřejmě zodpovědností jejich rodičů.

Kolik s sebou můžu vzít dětí?

Standardně jsou kajuty určeny pro maximálně čtyři osoby. Více osob jsou schopné ubytovat apartmá, případně je nutné rodinu rozdělit do dvou kajut. Některé lodě nabízejí tzv. rodinné apartmá, kam se vejde až deset osob.

Jaké mám mít s sebou oblečení?

Dozvíte se v bodě 7.

Co si mám představit pod pojmem galavečer?

Galavečer je slavnostní večer, kterého se cestující účastní ve společenském oblečení. Součástí galavečera je často setkání s kapitánem.

Mám si s sebou brát osušky a ručníky?

Nemusíte. Viz bod 7.

Jaké jsou ceny nápojů na lodi a jsou dostupné kdykoli?

Ceník nápojů dostanete od cestovní kanceláře. Nápoje jsou vám k dispozici po celou dobu plavby během otevíracích hodin bufetů či barů.

Jak dlouho jsou otevřené bufety, popř. restaurace?

Všechny otevírací doby najdete v lodních novinách, které vám budou každý den doručeny do kajuty.

Abych se mohl/a zúčastnit plavby, musím umět cizí jazyk?

Doporučujeme alespoň základní znalost angličtiny. Pokud tento jazyk neovládáte, máme v nabídce plavby s naším českým průvodcem.

Jaké jsou ceny výletů a kdy se zařizují?

Ceny fakultativních výletů se liší v závislosti na městě nebo lodní společnosti, která je nabízí. Výlety si můžete zakoupit přímo na palubě nebo ještě před vyplutím prostřednictvím cestovní kanceláře. – Viz bod 12.

Jak probíhá vylodění?

Po ukotvení lodě v přístavu je rozhlasem oznámena paluba, z které bude probíhat vylodění. Při výstupu z lodi se prokážete lodní kartou, nezapomeňte si také zkontrolovat nejzazší čas opětovného nalodění.

Jak to funguje, když se jde z lodi do přístavu a zpět?

Některé lodě kotví přímo ve městě, v docházkové vzdálenosti od přístavu. Pokud tomu tak není, bývá lodní společností zabezpečena kyvadlová doprava nebo doprava místní, a to zdarma, nebo za poplatek. Využít můžete i taxi, v tomto případě ale doporučujeme porozhlédnout se po nich až za přístavem – taxi přímo v přístavu mívají nadsazené ceny.

Co se stane, když si z pevniny na loď přinesu lahev pití?
Přečtěte si v bodě 7.

Mohu si během plavby vyprat své prádlo?

Ano. Využít můžete služeb prádelny. V případě, že si chcete prádlo vyprat sami, můžete k jeho usušení využít šňůry na prádlo v koupelně nebo na balkoně.

Je z lodi možné telefonovat i na pevninu? Je tam signál?

Ano, na moři funguje námořní roaming. Minuta vás bude stát cca 70 Kč. Pro více informací se obraťte na svého operátora.

Můžu si na loď vzít domácího mazlíčka?

Ne, zvířata na loď přístup nemají. 

Je na lodi lékař?

Ano, je. Provádí základní ošetření, jeho služby jsou zpoplatněné.

Jaká je teplota na palubě?

Loď je klimatizovaná na příjemnou teplotu, ovšem na otevřených palubách bývá během plavby větrno. Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou může být značný, proto doporučujeme vzít si s sebou na palubu i teplé oblečení, a to i pokud plujete do teplejší destinace.

Je na lodi zaveden noční klid?

Oficiálně noční klid zaveden není.

Co je mořská nemoc a můžu ji dostat?

Mořská nemoc je nemoc z pohybu, která se projevuje nevolností, někdy i zvracením. Doporučujeme vzít si s sebou příslušné léky, jako je například Kinedril. O léky na mořskou nemoc můžete požádat i na recepci. - Viz bod 12.

Je u zásuvek potřeba adaptér?

Zásuvky na lodích jsou evropské, adaptér proto není potřeba.

Jak je to s vízem, budu ho potřebovat?
Viz bod 5.

Budu se moci vykoupat v moři?

Během sezóny samozřejmě ano, otužilci tak mohou učinit i mimo sezónu.

Jsou lodě upravené pro hendikepované?

Ano, lodní společnosti mají pro hendikepované osoby vymezených vždy několik kajut.

Jaké jsou na lodích toalety?

Každá kajuta má svou toaletu a na lodi je také několik toalet společných.

Jsou na palubě obchody?

Ano. Viz bod 12