Tallinn
Tallinn

Plavby v okolí

Tallinn / Estonsko

Tallinn (450 tisíc obyvatel) je hlavní město Estonska a důležitý přístav na jižním pobřeží Finského zálivu Baltského moře. Je jedním z nejzachovalejších středověkých měst v severní Evropě. Díky své unikátní atmosféře, v níž se prolíná středověk s moderní duší místních obyvatel, patří i k těm nejnavštěvovanějším. Tallinn ovšem není jen historickým skanzenem. Je to moderní město, hospodářské i kulturní centrum země, s mnoha výškovými budovami a sídly nadnárodních společností i bank.

Jeho historie je velmi úzce spojena s cizími mocnostmi. Napovídá tomu i název, který vznikl ze slovního spojení „tanni linnus“ neboli „dánská pevnost“. Nejsilnější vliv na jeho vzhled měli ale bezesporu Němci. Tallinn byl svého času jedním z významných hanzovních měst, která se nacházela pod velkým kulturním vlivem mocných severoněmeckých obchodních center. Oblast byla osídlena už ve starověku, ale první významné sídlo zde vzniklo až po r. 1219. Celou oblast totiž dobyl dánský král Valdemar II., který vybudoval na vrcholku Toompea první dřevěný hrad s katedrálou. Do okolní osady se záhy začali stěhovat obchodníci z dalekých zemí. Většinou šlo hlavně o Němce a Vlámy, kteří nově vzniklé město přejmenovali na Reval. Název mu zůstal až do r. 1918. Když jej pak v r. 1347 získal Livonský řád německých rytířů, Reval už byl významným obchodním centrem na Baltu i členem Hanzy. Livonský řád byl ale oslaben během protestantské reformace, pro niž se místní obyvatelé utlačovaní katolickou církví velice rychle nadchli. V r. 1561 byl rozpuštěn a Tallinn tak zůstal zcela osamocen v boji proti Rusům a Švédům. Během následných konfliktů upadl obchod a město ztratilo svou pozici dominantního obchodního střediska Pobaltí. Nakonec ho v r. 1710 získal Petr Veliký a Tallinn se na dvě staletí stal součástí carského Ruska. Na začátku 19. stol. byl považován za jedno z nejelegantnějších pobřežních letovisek celé oblasti, kde se setkávala ruská smetánka, a zároveň byl jedním z nejdůležitějších ruských přístavů i průmyslových center. Po získání estonské nezávislosti se Tallinn snažil navázat na svou slavnou tradici, ale vše překazila 2. sv. válka a následná sovětská okupace trvající až do r. 1991, kdy také došlo k výrazné změně skladby obyvatelstva. Nad původními Němci a etnickými Estonci převládli přistěhovalci ze všech sovětských zemí. Historické jádro s množstvím starobylých kostelů a hanzovních domů naštěstí přežilo sovětskou okupaci bez větší újmy, takže Tallinn mohl hned po r. 1991 vykročit k lepší budoucnosti. Dnes je oblíbeným centrem, které vedle jedinečného historického jádra zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO nabízí i příjemnou atmosféru a řadu kulturních akcí.       

Vychutnejte si místní speciality...
Saku a Saare – nejznámější piva
Vana Tallinn – sladký a silný sirupový likér

Soljanka – masitý vývar s nakládanou zeleninou

Vana Toomas – typický nanuk


Místa, která stojí za to vidět


Plavby z Tallinnu

Estonsko, Rusko, Finsko, Německo, Dánsko z Tallinnu na lodi MSC Meraviglia

Loď: MSC Meraviglia
Trasa: Estonsko, Rusko, Finsko, Německo, Dánsko
Vylodění: Kodaň, Dánsko
Trvání: 7 nocí

Plavby do Tallinnu

Finsko, Rusko, Estonsko z Helsinek na lodi MSC Meraviglia

Loď: MSC Meraviglia
Trasa: Finsko, Rusko, Estonsko
Nalodění: Helsinky, Finsko
Vylodění: Tallinn, Estonsko
Trvání: 2 nocí

Dánsko, Rusko, Finsko, Estonsko, Švédsko z Kodaně na lodi Norwegian Getaway

Loď: Norwegian Getaway
Trasa: Dánsko, Rusko, Finsko, Estonsko, Švédsko
Nalodění a vylodění: Kodaň, Dánsko
Trvání: 9 nocí