Burgas

Burgas / Bulharsko

V nejzápadnějším výběžku Černého moře se v zátoce Burgas rozkládá čtvrté největší město Bulharska. Burgas je hlavním městem stejnojmenné provincie a je domovem asi 230 tisíc obyvatel.

Oblast dnešního Burgasu byla osídlena už před 3 tisíci lety a jeho výhodná poloha se postarala o to, že se město později stalo významnou křižovatkou národů i kultur. Okolo 4. století před naším letopočtem se tady usadili Trákové, na počátku našeho letopočtu oblast ovládali starověcí Římané, ve středověku potom Byzanc, Bulharská i Osmanská říše. Už v 17. a 18. století byl Burgas důležitým přístavem a centrem obchodu v regionu, dnes je město nejdůležitějším přístavem Bulharska.

Město je obklopeno jezery Burgas, Atanasovo a Mandrensko, která jsou destinací mnoha druhů migrujících ptáků. Zatímco Burgas je největším jezerem celého Bulharska, Atanasovo je jedním ze dvou jezer se slanou vodu v regionu Černého moře. Jeho mokřady jsou domovem mnoha ohrožených druhů rostlin i živočichů a pozorovat je tady možné velká hejna pelikánů, jeřábů, ale také dravců.

Burgas je městem kostelů: překrásná ortodoxní katedrála svatých Cyrila a Metoděje byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století, z roku 1853 pak pochází arménský kostel Svatého kříže, jeden z nejstarších ve městě.

Jen co by kamenem dohodil na západ od Burgasu, leží vesnice Debelt s pozůstatky římského města Deultum. Zájemci o historii si tady mohou prohlédnout archeologické vykopávky, datující se od období doby bronzové až do středověku. Za prohlídku pak určitě stojí i ruiny pevnosti Poros s odhalenými hradbami a věžemi, budovanými od 4. do poloviny 15. století, či pevnost Rusokastro se zdmi silnými až 2,5 metru.

V Burgasu se bude líbit milovníkům kultury, kteří tady najdou hned několik muzeí, mezi nimi například Regionální historické muzeum Burgas, jehož pobočkou je také Archeologické muzeum. Příznivce umění pak jistě potěší Městská galerie.

Jen 40 kilometrů severně od Burgasu leží na bývalém ostrově, spojeném dnes s pevninou umělou úžinou, Nesebar, zapsaný na seznam UNESCO. Město se může pochlubit hezkými dlážděnými uličkami lemovanými řadou dřevěných staveb z 19. století i prastarými kostely: Starý metropolitní kostel byl vystavěn už ve 4. století, kostel svatého Štěpána pak pochází ze století 11. a jeho interiér zdobí na 258 barevných nástěnných maleb a mramorové sloupy.

Ideálním místem pro odpočinek je hezká městská pláž nebo Mořská zahrada, park založený už v roce 1910. Kdo chce Burgas poznat po známce gastronomické, neměl by si nechat ujít ochutnávku některých z místních specialit: co třeba shkembe, polévky z kravích žaludků, nebo bulharského jogurtu, kiselo mlyako, patřícího mezi nejlepší svého druhu vůbec?

 

Místa, která stojí za to vidět

Archeological Musem Burgas – Seznamte se se zajímavou historií čtvrtého největšího města Bulharska s řadou tisíce let starých ruin.

Saints Cyril and Methodius Cathedral – Nenechte si ujít symbol města a jeden z nejkrásnějších kostelů v zemi, vystavěný na přelomu 19. a 20. století.

Rusokastro Fortress – Prohlédněte si pozůstatky 15 století staré pevnosti s 2,5 metru širokými zdmi.

Sea Garden – Odpočiňte si od pamětihodností v nádherném městském parku, založeném už v roce 1910.

Church of the Holy Cross – Navštivte arménský kostel z roku 1853, jeden z nejstarších ve městě, s nádhernými vitrážovými okny a krásnou interiérovou výzdobou.

Nesebar  - Projděte se dlážděnými uličkami lemovanými prastarými kostely a historickými dřevěnými budovami města, zapsaného na seznam UNESCO.

Sozopol – Obdivujte jedinečnou starověkou a renesanční architekturu města jen 30 kilometrů na jih od Burgasu.


Místa, která stojí za to vidět