X Aktuální opatření lodních společností proti šíření koronaviru »

Port Arthur (Tasmánie)
Port Arthur (Tasmánie)

Plavby v okolí

Port Arthur (Tasmánie) / Austrálie

V jihozápadním cípu australského ostrova Tasmánie se na Tasmánském poloostrově rozkládá městečko a důležité historické místo, Port Arthur. Bývalá trestanecká kolonie je dnes muzeem pod širým nebem a oblíbenou turistickou destinací s 250 obyvateli a čtvrt milionem návštěvníků ročně.

Jedno z nejdůležitějších historických míst Austrálie je jedním z celkem 11 pozůstatků trestaneckých zařízení, která byla v zemi v rámci Britského impéria vybudována v 18. a 19. století. Port Arthur, nesoucí jméno guvernéra George Arthura, byl založen v roce 1830 jako základna pro těžbu dřeva. Mezi lety 1833 a 1853 sem byli posíláni ti nejtěžší zločinci, na které tady čekal jeden z nejstriktnějších bezpečnostních systémů. Věznice byla uzavřena v roce 1877 a za dobu její činnosti jí prošlo na 13 tisíc trestanců, z nichž 2 tisíce svůj pobyt nepřežily. V 70. a 80. letech 20. století byl areál zrekonstruován a dnes patří k nejnavštěvovanějším místům Tasmánie.

Port Arthur, známý jako takzvané „modelové vězení“, byl založen na teorii britského filozofa a soudce Jeremyho Benthama a jeho „panopticonu“, symetricky tvarované stavbě, která umožňovala velmi efektivní dohled a ve které byl systém fyzického trestu nahrazen trestem psychologickým.

Port Arthur byl dlouhou dobu považován za vězení, ze kterého není možné uniknout. Napomáhala tomu jeho výhodná poloha na poloostrově, který s pevninou spojoval pouhých 30 metrů široký pás země, známý jako „Eaglehawk Neck“, střežený pastmi a vyhladovělými psy.

Na návštěvníky tady dnes čeká rozsáhlý areál, který si mohou prohlédnout buď samostatně, nebo v rámci komentované prohlídky s průvodcem, k dispozici jsou také historické strašidelné prohlídky. Kdo má zájem dozvědět se o pevnosti víc, může navštívit muzeum s řadou písemným záznamů, nástroji, oděvy a kuriozitami, ale také Trestaneckou galerii s ukázkami prací bývalých vězňů.

Nedaleko břehů Port Arthur leží Ostrov mrtvých, cílová destinace těch, kteří v kolonii zemřeli. Navštívit ho je možné lodí přímo z pevnosti.

Port Arthur je vzdálený asi 100 kilometrů na jihovýchod od hlavního města ostrova, Hobartu, a asi hodinu a půl trvající scénická jízda určitě stojí za to. Kdo dává přednost lodní dopravě, může se sem přepravit trajektem.


Místa, která stojí za to vidět