Port Arthur (Tasmánie)
Port Arthur (Tasmánie)

Plavby v okolí

Port Arthur (Tasmánie) / Austrálie

V jihozápadním cípu australského ostrova Tasmánie se na Tasmánském poloostrově rozkládá městečko a důležité historické místo, Port Arthur. Bývalá trestanecká kolonie je dnes muzeem pod širým nebem a oblíbenou turistickou destinací s 250 obyvateli a čtvrt milionem návštěvníků ročně.

Jedno z nejdůležitějších historických míst Austrálie je jedním z celkem 11 pozůstatků trestaneckých zařízení, která byla v zemi v rámci Britského impéria vybudována v 18. a 19. století. Port Arthur, nesoucí jméno guvernéra George Arthura, byl založen v roce 1830 jako základna pro těžbu dřeva. Mezi lety 1833 a 1853 sem byli posíláni ti nejtěžší zločinci, na které tady čekal jeden z nejstriktnějších bezpečnostních systémů. Věznice byla uzavřena v roce 1877 a za dobu její činnosti jí prošlo na 13 tisíc trestanců, z nichž 2 tisíce svůj pobyt nepřežily. V 70. a 80. letech 20. století byl areál zrekonstruován a dnes patří k nejnavštěvovanějším místům Tasmánie.

Port Arthur, známý jako takzvané „modelové vězení“, byl založen na teorii britského filozofa a soudce Jeremyho Benthama a jeho „panopticonu“, symetricky tvarované stavbě, která umožňovala velmi efektivní dohled a ve které byl systém fyzického trestu nahrazen trestem psychologickým.

Port Arthur byl dlouhou dobu považován za vězení, ze kterého není možné uniknout. Napomáhala tomu jeho výhodná poloha na poloostrově, který s pevninou spojoval pouhých 30 metrů široký pás země, známý jako „Eaglehawk Neck“, střežený pastmi a vyhladovělými psy.

Na návštěvníky tady dnes čeká rozsáhlý areál, který si mohou prohlédnout buď samostatně, nebo v rámci komentované prohlídky s průvodcem, k dispozici jsou také historické strašidelné prohlídky. Kdo má zájem dozvědět se o pevnosti víc, může navštívit muzeum s řadou písemným záznamů, nástroji, oděvy a kuriozitami, ale také Trestaneckou galerii s ukázkami prací bývalých vězňů.

Nedaleko břehů Port Arthur leží Ostrov mrtvých, cílová destinace těch, kteří v kolonii zemřeli. Navštívit ho je možné lodí přímo z pevnosti.

Port Arthur je vzdálený asi 100 kilometrů na jihovýchod od hlavního města ostrova, Hobartu, a asi hodinu a půl trvající scénická jízda určitě stojí za to. Kdo dává přednost lodní dopravě, může se sem přepravit trajektem.


Místa, která stojí za to vidět


Plavby do Port Arthur

Austrálie na lodi Serenade of the Seas

Loď: Serenade of the Seas
Trasa: Austrálie
Nalodění a vylodění: Sydney, Austrálie
Trvání: 5 nocí

Austrálie, Nový Zéland na lodi Azamara Quest

Loď: Azamara Quest
Trasa: Austrálie, Nový Zéland
Nalodění: Melbourne, Austrálie
Vylodění: Auckland, Nový Zéland
Trvání: 16 nocí