Kotor

Kotor / Černá Hora

     Kotor je město a přístav v jihozápadní části Černé Hory. Rozkládá se v malebném místě – na samém konci Boky Kotorské, hlubokého zálivu na pobřeží Jaderského moře a nejjižnějšího evropského „fjordu“. Zároveň se nad ním vypíná horský masiv Lovćen, jehož výška přesahuje 1700 m. n. m. Kotor je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě s bohatstvím historických budov. Jeho výjimečná historická hodnota mu vynesla zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1979.

     Prvotní osadu v Boce Kotorské založili pravděpodobně staří Řekové, ale první zmínky o Kotoru jako takovém pocházejí až ze 7. století, kdy byl důležitou pevností Byzantské říše. V 15. století se města na dlouhých 300 let zmocnili Benátčané a v té době se Kotor proměnil v důležitou obchodní stanici a přístav. Zároveň byl městem umění a kultury, jelikož zde existovala významná umělecká škola a velmi cenění byli i zdejší zlatníci. Kotor byl také velice pokrokový v oblasti zdravotnictví a péče o občany. Stejně jako v republice Ragusa (dnešní Dubrovník) zde existoval lazaret, sirotčinec, hygienická stanice i invalidovna. Benátská republika zanikla během Napoleonových výbojů a Boka Kotorská tak krátce padla do rukou Francouzů. Po porážce Napoleona se stala součástí Rakouska-Uherska, kam patřila až do r. 1918. Do téhož roku zde také existovala druhá nejdůležitější základna rakousko-uherského válečného námořnictva (po Pule). Poté se stala součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, pozdější Jugoslávie. Po druhé sv. válce se opět v rámci Jugoslávie stala součástí republiky Černá Hora, která je od r. 2006 nezávislým státem.    

     Staré město ve tvaru trojúhelníku je obklopené středověkými hradbami o délce bezmála 4,5 km, které ho spojují s pevností sv. Jana ležící na strmém kopci. Kotor si udržel svůj typický středověký ráz s úzkými uličkami a kamennými domy. V samotném centru se nachází náměstí Zbraní s několika zajímavými budovami a hodinovou věží. Dominantou Kotoru je románská katedrála sv. Tryfóna, který je patronem města. Kotor byl těžce poškozen během zemětřesení v r. 1979, ale i za podpory UNESCO se podařilo opravit veškeré důležité stavby, takže dnes můžete město opět obdivovat v jeho původní kráse.  

    

Místa, která stojí za to vidět:

Pevnost sv. Jana - mohutná pevnost ve svazích hory spojená dlouhými hradbami s Kotorem sloužila pro obranu města už od raného středověku. Dnes je oblíbeným cílem turistů, kteří jsou po náročném výstupu odměněni nádherným výhledem na Kotor i záliv Boka Kotorská. 

Boka Kotorská - největší přírodní záliv jižního Jadranu bývá často mylně nazýván "fjordem". Celkem 28 km dlouhý záliv obklopený horami, krásnou přírodou i několika historickými městy patří k nejnavštěvovanejíšm místům Černé hory. 

Katedrála sv. Tryfóna - nejvýznamnější středověkou památkou města je bezesporu katedrála sv. Tryfóna, která byla dokončena v r. 1166 na místě raně křesťanské rotundy. Ostatky sv. Tryfóna, který je dnes patronem Kotoru, sem byly přeneseny z Malé Asie na začátku 9. století. Stavba je pestrou směsicí architektonických stylů, které vtiskly katedrále svou tvář po několika zemětřeseních. Interiéry jsou vyzdobeny zajímavými freskami i řadou uměleckých děl.

Náměstí zbraní - v samotném srdci města se rozkládá Náměstí zbraní, které je největším a zároveň i nejkrásnějším náměstím v Kotoru. Vedle řady restaurací a obchůdků zde najdete např. renesanční palác benátského místodržícího, hodinovou věž ze 17. století a mnoho barokních paláců.

Kostel sv. Lukáše - další cennou sakrální stavbou je románský kostelík sv. Lukáše z 12. století. Dodnes jsou zde vidět fragmenty původních románských fresek nebo zajímavý ikonostas ze 17. století. Kostel je jedinou stavbou ve městě, která bez větší úhony přežila ničivé zemětřesení v r. 1979.

      

Vychutnejte si místní speciality: 

Sušená šunka (nejznámější pochází z vesnice Njeguski)

Skorup – druh mazlavého sýra z kyselého mléka

Ćevapi – válečky grilovaného mletého masa s nakrájenou cibulí a další zeleninou jako naše čevapčiči)

Grilované mořské plody či ryby – neuděláte chybu

Olivy a olivový olej, místní vína (červená i bílá)

 


Místa, která stojí za to vidět


Plavby do Kotoru

Itálie, Chorvatsko, Řecko, Černá Hora z Benátek na lodi MSC Opera

Loď: MSC Opera
Trasa: Itálie, Chorvatsko, Řecko, Černá Hora
Nalodění: Monfalcone/Marghera/Ravenna (Benátky), Itálie
Vylodění: Bari, Itálie
Trvání: 5 nocí

Řecko, Černá Hora, Chorvatsko, Itálie, Španělsko z Pirea na lodi Celebrity Infinity

Loď: Celebrity Infinity
Trasa: Řecko, Černá Hora, Chorvatsko, Itálie, Španělsko
Nalodění: Pireus (Athény), Řecko
Vylodění: Barcelona, Španělsko
Trvání: 11 nocí