Ancona

Ancona / Itálie

Stotisícová Ancona je jedním z největších přístavů Jaderského moře a také hlavním městem stejnojmenné provincie i regionu Marche. Ancona má jedinečné umístění. Ze třech stran ji obklopuje pohoří Conero, čtvrtá strana je otevřená k moři. Ten tvoří přírodní přístav, který je srdcem celého města. Historie Ancony byla vždy spojena s jeho přístavem, který založili řečtí kolonisté už ve 4. stol. př. n. l. Díky strategické pozici, která umožňovala obchod mezi východem a západem, se často přístav nazýval „branou východu“. Jeho důležitost neustále rostla a po r. 1000 se postupně osamostatnil a stal se námořní republikou, spojencem Gaety a Dubrovníku proti jejich velkému soupeři – Benátkám.  Po oslabení v důsledku moru a ničivého požáru město přišlo téměř o veškerou moc. Připadlo Papežskému státu, k němuž patřilo až do r. 1860. Poté se stalo součástí Italského království. Dnes je Ancona příjemným městem se zachovalým historickým centrem i četnými památkami. Na kopci nad městem se tyčí Cittadelle, mohutná pevnost z 15. stol. Ta nabízí nádherný výhled na přístav i okolí. Na protější straně kopce stojí nejvýznamnější památka – románská katedrála sv. Cyriaka, která se dochovala ve své původní podobě. Nachází se na místě bývalého antického chrámu zasvěceného bohyni Afroditě a uvnitř katedrály najdeme i původní antické sloupy. Vstup do starého přístavu tvoří Trajánův oblouk z 2. stol. n. l., na druhém konci ho zavírá pětiboká stavba vojenské nemocnice Lazzaretto. Ancona má ještě jednu specialitu – díky jejímu zvláštnímu tvaru můžete z místních vyhlídkových teras nebo romantických restaurací pozorovat nad mořem východ, ale i západ slunce!     

 

Nedaleko Ancony se nachází důležité katolické centrum Loreto, které je hned po Vatikánu druhým nejvýznamnějším italským poutním místem. Středobodem je loretánská svatyně, obklopující tzv. Svatou chýši. Ta označuje údajný dům Panny Marie, jenž měl být podle legendy ze 13. stol. přenesen z Nazaretu. Na jeho místě dnes stojí obrovská bazilika, kam putují křesťanští poutníci z celého světa.    

Necelých 120 km od Ancony najdeme další zajímavost – středověké město Urbino, které se dochovalo ve své renesanční podobě. Je sídlem arcibiskupství i univerzity a v historii se proslavilo výrobou majoliky. Dnes sem turisté míří obdivovat celistvost renesančního jádra s paláci i kostely. To bylo v r. 1998 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.  

Vychutnejte si místní speciality…

Vincisgrassi – sváteční typ lasagní, často s mořskými plody

Ciauscolo – místní uzené klobásky s fenyklem

Casciotta d´Urbino – sýr z kravského i ovčího mléka

Cacio La forma di Limone – sýr z kravského mléka s citrónem v podobě malých bochánků

 


Místa, která stojí za to vidět


Plavby do Ancony

First Minute
plavba s českým průvodcem

Prázdniny v nádherném Středomoří na lodi MSC Sinfonia

Loď: MSC Sinfonia
Trasa:

Itálie, Chorvatsko, Řecko

Vylodění: Benátky, Itálie
Trvání: 8 nocí

Užijte si pláže, historii i kuchyni jedinečných destinací Středozemního moře. Ztraťte se v úzkých benátských uličkách, obdivujte Diokleciánův palác v chorvatském Splitu i historické staré město Heraklionu, hlavního města Kréty. Relaxujte na pohádkových plážích Zakynthosu, navštivte překrásný Dubrovník a než zamíříte zpět do Benátek, zastavte se v nádherném renesančním centru Ancony.

Autobusová doprava - český průvodce

Akce! First Minute

Všechny kajuty jsou na vyžádání.