Terst

Terst / Itálie

Přístav Terst je hlavním městem italského regionu Friuli-Venezia Giulia a provincie Trieste. Centrum s dlouhou historií ležící na jaderském pobřeží bylo od počátků důležitou křižovatkou, kde se střetávaly vlivy Západu, Východu i Severu. V současné chvíli má i se svými 200 tisíci obyvateli spíše provinční atmosféru, která je ovšem kompenzována blízkostí několika světoznámých atrakcí.  

 

Od doby starověku byl Terst významným přístavem na rozhraní Itálie a slovanských zemí. Oblast byla obydlena už v pravěku a vůbec první sídlo zde založili Ilyrové asi v 10. stol. př. n. l. V r. 177 př. n. l. se oblast stala součástí Římské říše a Terst se tak rázem ocitl na obchodní trase z nedaleké Aquileie do Istrie. Význam přístavu rychle rostl, stejně jako počet jeho obyvatel. Do dnešních dní se v historickém centru dochovalo několik zajímavých antických památek včetně základů původní baziliky. Po rozpadu Západořímské říše se město dostalo do rukou Byzance, Franské říše i Benátčanů. Ti na kopci nad městem postavili mohutnou pevnost, která dnes slouží jako muzeum. V r. 1378 se město stalo součástí Habsburské monarchie, do které patřilo s několika přestávkami až do konce 1. sv. války. Nejslavnější období historie Terstu začalo ale až v 19. stol., kdy byl největším a nejdůležitějším přístavem Habsburské monarchie. Z toho důvodu zde působil i arcivévoda Maxmilián, bratr císaře Františka Josefa I., který zastával pozici admirála rakouského válečného námořnictva. Asi 7 km od města si také nechal vystavět zámek Miramare. Ten po několik let obýval se svou manželkou Charlottou.  Na začátku 20. stol. byl Terst bohatým kosmopolitním městem, kde se zdržovaly takové osobnosti, jako Sigmund Freud nebo James Joyce. Po r. 1918 zlatá éra města bohužel skončila a z přístavu se postupně stalo spíše provinční centrum.

 

Mnoho turistů využívá Terst jako dobrý výchozí bod pro poznávání blízkého pohoří Kras nacházejícího se převážně na slovinském území. Najdeme zde i slavné Škocjanské jeskyně, které jsou jedněmi z největších krasových jeskyní světa. Podzemní řeka Reka zde vybudovala obrovský podzemní kaňon patřící mezi hlavní turistické atrakce Slovinska. Jen několik kilometrů od jeskyní se nachází světoznámý hřebčín v Lipici, který byl za Rakouska-Uherska úzce spojen se španělskou jezdeckou školou ve Vídni. Slavní lipicáni zdobili nejeden šlechtický dvůr Evropy a i dnes je v areálu hřebčína možné zhlédnout jejich jezdecké představení.    

     

 

Místa, která stojí za to vidět:

  • Terst – Piazza Unita d´Italia
  • Terst – katedrála San Giusto Martire
  • zámek Miramare
  • hřebčín v Lipici
  • Škocjanské jeskyně

 

Vychutnejte si místní speciality…

Jota – tradiční luštěninová polévka s klobásou

Rotolo do spinaci in straza – špenátová rolka

Sardoni Impanai – sardinky smažené v trojobalu

Capuzi garbi in tecia – uzené maso či klobásky s kyselým zelím a pečivem

Lasagne ai semi di papavero – široké nudle s omáčkou z másla, cukru a máku

Grappa – pálenka z hroznového vína

Vína – bílá i červená


Místa, která stojí za to vidět


Plavby z


Plavby do