Kalamata
Kalamata

Plavby v okolí

Kalamata / Řecko

Na jižním pobřeží řeckého Peloponéského poloostrova leží v Messénském zálivu na břehu Egejského moře Kalamata. Město v ústí řeky Nedon má asi 70 tisíc obyvatel, a je tak druhým největším na Peloponésu.

Kalamatu zmiňoval ve svých básních už Homér, a to pod názvem Pharai, jméno Kalamata se poprvé objevuje ale až v 10. století. Na počátku 12. stoletá bylo město dobyto Franky a pod jejich nadvládou zůstalo až do roku 1428, kdy se ho chopila Byzantská říše. Od roku 1481 až do řecké války o nezávislost (s 30letou přestávkou, kdy město vlastnili Benátčané) vládla Kalamatě Osmanská říše. Roku 1825 bylo město zničeno, bylo však znovu vystavěno a stalo se jedním z nejdůležitějších přístavů ve Středozemním moři. Roku 1986 byla Kalamata poškozena silným zemětřesením, dnes je moderním městem, v jehož ekonomice hrají velkou roli export i turismus.

Prohlídku Kalamaty je možné zahájit hezkou procházkou podél přístavní promenády, která míjí úzkou oblázkovou pláž. Nad historickým centrem města stojí ruiny franckého hradu ze 13. století, kde na návštěvníky čekají pozůstatky pevnostních zdí, obranné věže a kostela, od nichž se otevírají překrásné výhledy. Ortodoxní katedrála Ypapanti z druhé poloviny 19. století se pyšní nádhernými nástěnnými freskami a v nedalekém klášteře Kalograion dnes jeptišky vyrábí slavné kalamatské hedvábí.

Hlavní pěší ulice města, Aristomenous, začíná na náměstí Vasileose Georgiou a je lemována pěknými obchody a přívětivými kavárnami, kde je možné na chvíli si odpočinout od památek a vychutnat si dobrou kávu nebo třeba sklenku vína. Zájemci o historii mohou navštívit Messénské archeologické muzeum v budově bývalé tržnice, kdo dává přednost umění, neměl by si nechat ujít Městskou galerii.

Asi 50 kilometrů západně od Kalamaty se k nebi tyčí pozůstatky hradu Geoffroi de Villehardouina, vztyčeného roku 1249 na majestátní skále v nadmořské výšce 620 metrů, odkud přehlíží starověkou Spartu. Pevnost a pod ní ležící archeologické naleziště Mystra byly pro svůj význam zapsané na seznam UNESCO.

Historická Messéna, asi 40 kilometrů severozápadně od Kalamaty, bývala jedním z nejdůležitějších starověkých měst, dodnes si tady zájemci mohou prohlédnout mohutné opevnění, historické domy, kostely i veřejné budovy. Ještě o něco dál severně od přístavu se nachází archeologické naleziště Bassai, které ukrývá pozůstatky majestátního Apollonova chrámu z 5. – 4. století před naším letopočtem, zapsaného na seznam UNESCO. 

Kalamata je proslulá svými velkými, černými či hnědými olivami, fíky i sezamovou sladkostí (ve formě tyčinky nebo koule) s medem, známou jako pasteli.

Místa, která stojí za to vidět

Kalamata Castle – Užijte si hezké výhledy na historické centrum města z pozůstatků francké pevnosti z 13. století.

Ariostomenous – Projděte se hlavní pěší ulicí Kalamaty a nahlédněte do hezkých obchůdků i příjemných kaváren.

Archeological Museum of Messenia – Seznamte se se slavnými dějinami důležitého středomořského přístavu prostřednictvím široké sbírky historických artefaktů.

Cathedral of Ypapanti – Obdivujte nádherné nástěnné fresky ortodoxní katedrály z druhé poloviny 19. století.

Villehardouin Castle – Nechte se uchvátit ruinami mohutné pevnosti z 13. století, vystavěné na vysoké skále nad starověkou Spartou.

Messene – Vyrazte na průzkum jednoho z nejvýznamnějších starověkých měst s pozůstatky historických kostelů, vil i divadel.

Temple of Apollo Epicurius – Nenechte si ujít návštěvu významného archeologického naleziště s ruinami Apollonova chrámu, zapsaného na seznam UNESCO.


Místa, která stojí za to vidět