Plavba výletní lodí = ekologická katastrofa? Už dávno ne!

Plavba výletní lodí = ekologická katastrofa? Už dávno ne!

Časy, kdy si supící parník razil cestu napříč Atlantikem a za sebou nechával oblaka dýmu, potažmo uhlíkovou stopu, kterou budou splácet ještě další generace, jsou už dávno pryč.

Lodě se sice, co do rozměrů i kapacity, zvětšily hned několikrát, a v posledních letech nebývale narostl i jejich počet, vývoj však jde dopředu a sektor výletních plaveb rozhodně nezůstává pozadu. Právě naopak: lodní společnosti investují velké peníze do nových technologií, které plavidlům přidávají nejen na celkové efektivitě, ale jsou také stále šetrnější k životnímu prostředí. Na tom totiž společnostem rozhodně záleží.

 

Ekologicky už od prvního náčrtu

Na to, aby byly lodě k životnímu prostředí co možná nejšetrnější, omezily spotřebu paliva a minimalizovaly tak svoji uhlíkovou stopu, se samozřejmě myslí už při jejich navrhování. Klíčový je u kolosů, jakými většina výletních lodí je, jejich tvar – musí být ergonomický, tak aby po něm voda i vítr pokud možno „klouzaly“ a loď měla co nejmenší odpor.

Kapitolou sama pro sebe je vnitřní osvětlení lodi: jak v kajutách, tak ve veřejných prostorách se už dnes na denním pořádku používají LED světla, která jsou ve srovnání s těmi „obyčejnými“ dvakrát efektivnější a mají také podstatně delší životnost.

Tónovaná skla, speciálně navržená pro prostředí na moři, využívají maximum přirozeného světla ze slunce, zároveň ale odrážejí teplo a redukují tak energii potřebnou na klimatizování prostor. V neposlední řadě hrají nemalou roli také při ochraně nábytku a dalšího vybavení před poškozením slunečními paprsky a prodlužují jeho životnost.

Pára versus LNG

Od spalování uhlí jako způsobu pohonu prvních výletních lodí už uplynuly desítky let a páru ve většině případů nahradily dieselové motory. Už v prosinci letošního roku ale na moře vypluje první loď plně poháněná zkapalněným zemním plynem. Bude jí AIDAnova společnosti AIDA Cruises, spadající pod Carnival Corporation, první loď na světě, která bude schopná provozu na LNG nejen v přístavech, ale i na moři – brázdit bude vody Kanárských ostrovů.

LNG (liquefied natural gas) je palivem budoucnosti a lodní společnosti patří mezi jedny z prvních, které je přijímají za své. V tomto okamžiku je objednáno bezmála 20 lodí, financovat (a následně provozovat) je budou kromě Carnival Corporation i další velcí hráči na trhu výletních plaveb – Royal Caribbean nebo MSC Cruises.

Ať už jsou lodě poháněné jakýmkoli způsobem, důležité zůstává minimalizovat jejich spotřebu. Kromě už zmíněného ergonomického tvaru je klíčem k úspěchu také jejich rychlost. Má-li obrovský kolos plout na maximum, je jasné, že k tomu bude potřebovat spoustu energie. Minimalizace vzdáleností mezi přístavy a destinacemi v rámci plavby znamená, že loď stráví méně času ve „vysokých otáčkách“ a může tak ušetři spoustu paliva.

Recyklace do posledního kelímku

Není žádným překvapením, že plovoucí města s tisícovkami pasažérů na palubě produkují neuvěřitelné množství odpadu, kterému ale společnosti věnují velkou pozornost.

Třídění odpadu je samozřejmostí a každodenním chlebem pro stále více lidí a lodní společnosti nejsou žádnou výjimkou. Na lodích se recykluje velmi pečlivě a odpadu, který je dále nevyužitelný, se na palubě vyprodukuje opravdu jen minimum. Jednorázové kelímky z nadpisu nebo třeba plastové tašky, které patří mezi hlavní „znečišťovatele“ moře, byste tam hledali jen marně. Sečteno a podtrženo, recyklovatelného odpadu je až 60 %, tedy více než je běžné při nakládání s odpady na pevnině.

Velká většina lodí je už dnes vybavena také vlastními spalovnami, což celkově omezuje množství odpadu, který spolu s hosty putuje na břeh.

Co se týče odpadních vod, samozřejmostí jsou čističky na jejich filtrování. Čistí se voda z umyvadel a dřezů, van a sprch, prádelen, toalet i lékařských zařízení a výsledek mnohdy převyšuje celosvětové standardy týkající se vypouštění odpadních vod. Pokud jste si tedy snad představovali, že ze záchodů vše odtéká rovnou do moře, pak jste nemohli být dál od pravdy.

Motorové prostory výletních lodí mohou za olejem znečištěnou vodu (takzvanou bilge water). Ta se čistí za pomoci speciálních odlučovačů, které dosahují mimořádných výsledků.

Solární panely, energeticky efektivní přístroje, darování doslouživších předmětů charitě nebo štědré financování ekologických aktivit jsou dalšími příklady kroků, jimiž jdou lodní společnosti životnímu prostředí napřed.

Příklady dalších ekologických praktik lodních společností:

  • Carnival Cruise Line – Společnost daruje vysloužilý nábytek, povlečení, spotřebiče nebo oblečení charitám.
  • Costa Cruises – Na palubě každé z lodí společnosti je po celou dobu plavby přítomen pověřený zaměstnanec, zodpovědný za dodržování ekologických standardů.
  • Cunard Line – Společnost nakupuje jen takové mořské plody, které pocházejí ze zdrojů, jež při jejich lovu aplikují trvale udržitelné praktiky.
  • Norwegian Cruise Line – Na lodích společnosti je dětem k dispozici speciální program „The Splash Academy“, který je učí ekologickému chování prostřednictvím aktivit, jako jsou například cvičný úklid pláže.
  • Royal Caribbean International – Společnost vybavila svoji loď Explorer of the Seas atmosférickými a oceánografickými přístroji, které pomáhají vědcům provádět cenný průzkum v reálném čase. Její systém čištění odpadních vod (Advanced Wastewater Purification Systems), kterým disponuje více než 30 jejích lodí, také dvakrát převyšuje americký standard a je tak připravený na budoucí přísnější pravidla.
  • Celebrity Cruises – Ve spolupráci s organizací Conservation International zavedla společnost ve své třídě lodí Solstice řadu ekologických opatření, mezi nimi například solární panely, LED osvětlení, extra výkonný systém čištění odpadních vod (Advanced Wastewater Purification Systems), speciální nátěr trupu omezující tření i růst vodních organismů nebo osmotické rostliny schopné vyrábět pitnou vodu. Přítomnost „úředníka pro životní prostředí“ na palubě každé z lodí je samozřejmostí.
  • Celebrity Cruises, Royal Caribbean International a Azamara Cruises jsou partnery World Wildlife Fund, jedné z největších organizací na ochranu životního prostředí na světě. Spolu s ní pracují na ochraně oceánů od korálových útesů po přírodu na pobřeží, a to prostřednictvím praktik, jako jsou omezování emisí, redukce odpadu nebo nákup ryb a mořských plodů z udržitelných zdrojů.

Proč to vlastně dělají?

Protože musí dodržovat předpisy a regulace, stanovené jednotlivými zeměmi i mezinárodními organizacemi, chtělo by se říct a tímto možná celou věc uzavřít. Za snahou společností o ochranu životního prostředí je však víc než regulace. Tím víc je jejich vlastní zájem. Úspora paliva, efektivnější myčky nádobí nebo pračky prádla, které spotřebují méně vody, tónovaná skla, jež omezují energii potřebnou na klimatizování prostor, a další opatření znamenají úsporu nákladů a větší zisk.

Zachovat moře a oceány krásné i pro děti stávajících hostů a děti jejich dětí, a zajistit tak svému byznysu co možná nejdelší trvání taky dává dobrý smysl.

Ekologické nebo ne?

Stejně jako v zásadě každá lidská činnost má i plavba výletní lodí dopad na životní prostředí. Lodní společnosti si to uvědomují a je nutné uznat, že to rozhodně nenechávají plavat. Ve srovnání s prvními parníky jsou dnes výletní lodě nepoměrně větší, zvyšuje se však také jejich efektivita, a co se týče ekologických opatření, patří lodní společnosti mezi lídry, kteří se při zavádění nových technologií příliš dlouho nerozmýšlejí. Ať už jde o třídění odpadu nebo nejnovější druhy paliva.

 

Napsala Svatava Čoupková