Ijmuiden (Amsterdam)
Ijmuiden (Amsterdam)

Plavby v okolí

Ijmuiden (Amsterdam) / Nizozemsko

IJmuiden ležící na břehu Severního moře je jedním z důležitých nizozemských přístavů pro nákladní a trajektovou dopravu. Vedle toho je ale pro řadu turistů přijíždějících na výletních lodích i vstupní branou pro návštěvu nizozemské metropole Amsterdamu.

 

Amsterdam je často přirovnáván k italským Benátkám a je pravda, že obě města mají hodně společného. Řeka Amstel s řadou uměle vybudovaných kanálů město rozdělila na 90 ostrovů, které spojuje více jak 1400 mostů. Místní kanály, kterým se říká grachty, se hemží turistickými loděmi a čluny. Nizozemská metropole má skutečně unikátní tvář, která mu vysloužila i zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO.

 

V 11. stol. byl v této podmáčené neúrodné krajině založen malý rybářský přístav. Místní obyvatelé začali postupně budovat odvodňovací kanály, hráze a přehrady, které měly osadu bránit před povodněmi. Po stavbě přehrady na řece Amstel se v nově zkultivované krajině mohlo začít rozvíjet i první město, které dostalo název Amsterdam, tedy „hráz na řece Amstel“. V r. 1275 získalo městská práva a začalo se měnit v důležité obchodní centrum. Vrcholné období prosperity nastalo v 16. stol., kdy se město stalo jedním z hlavních světových center mořeplavby a obchodu, které bylo ve spojení s takřka celým světem. V 17. stol. byl Amsterdam snad i nejbohatším městem světa, rozvíjela se zde architektura a umění. Především malířství, které Holandsko proslavilo. Jako přední finanční centrum zde byla otevřena i první burza s nepřetržitým provozem. Zlaté období skončilo v 18. stol. Během napoleonských válek klesla prosperita města téměř až na samé dno. K lepšímu se situace začala obracet až po založení Nizozemského království v r. 1815, kdy byl Amsterdam vyhlášen hlavním městem země. Dnes je se svými přibližně 800 tisíci obyvateli největším městem Nizozemska, multikulturním střediskem i turistickým cílem světového významu.

 

Nejlepším způsobem, jak si město vychutnat, je projížďka vyhlídkovou lodí po grachtech – typických amsterodamských kanálech. Pozorování poklidného života podél kanálů, krásných mostů i cihlových domů představí turistům tu pravou tvář města, kterou na každém kroku provází vůně květin, sýrů a vaflí. Téměř povinná je i návštěva světoznámých muzeí. V nich najdete největší umělecká díla holandských mistrů. Historické centrum se může pochlubit hlavním náměstím Dam s Královským palácem a katedrálou, starým přístavem a hlavně „hříšnou“ čtvrtí červených luceren.  


Plavby z Ijmuidenu

Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Itálie z Ijmuidenu na lodi Costa Favolosa

Loď: Costa Favolosa
Trasa: Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Itálie
Nalodění: Ijmuiden (Amsterdam), Nizozemsko
Vylodění: Savona, Itálie
Trvání: 9 nocí

Plavby do Ijmuidenu

Německo, Dánsko, Nizozemsko z Kielu na lodi Costa Favolosa

Loď: Costa Favolosa
Trasa: Německo, Dánsko, Nizozemsko
Nalodění: Kiel, Německo
Vylodění: Ijmuiden (Amsterdam), Nizozemsko
Trvání: 3 nocí

Španělsko, Portugalsko, Francie, Německo, Nizozemsko z Barcelony na lodi Costa Fortuna

Loď: Costa Fortuna
Trasa: Španělsko, Portugalsko, Francie, Německo, Nizozemsko
Nalodění: Barcelona, Španělsko
Vylodění: Ijmuiden (Amsterdam), Nizozemsko
Trvání: 8 nocí