Taichung

Plavby v okolí

Taichung / Tchaj-wan


Plavby do

Čína, Tchaj-wan na lodi Spectrum of the Seas

Loď: Spectrum of the Seas
Trasa: Čína, Tchaj-wan
Nalodění a vylodění: Hong Kong, Čína
Trvání: 5 nocí