Zadar

Zadar / Chorvatsko

Zadar je jedním z hlavních turistických středisek Dalmácie. Velkoměsto s přibližně 75 tisíci obyvatel má jedno z nejkrásnějších a nejlépe zachovalých historických center na jadranském pobřeží. V křivolakých kamenných uličkách se nachází spousta unikátních památek připomínajících jednotlivé historické epochy dějin města.

 

Prvními obyvateli úzkého poloostrova byl ilyrský kmen Liburnů, který postupně vytlačili Řekové. V 1. stol. n. l. oblast ovládli Římané. Ti zde založili město Iadera. Centrum vystavěné podle římských pravidel dodnes zachovává pravoúhlý systém ulic, v jehož středu lze nalézt zbytky antického fóra. Už ve starověku byla Iadera významným přístavem, kde se obchodovalo se dřevem a vínem, později zde kotvilo byzantské loďstvo. Byzantinci také postavili nádherný kruhový kostel sv. Donáta, který dnes patří mezi nejcennější předrománské stavby Chorvatska. V r. 1409 se Zadaru zmocnily Benátky, v jejichž rukou zůstal přístav až do r. 1797. V područí Benátek město jen vzkvétalo a vyrostla zde řada krásných kostelů a paláců. S pádem Benátské republiky se dostal Zadar spolu s celou Dalmácií pod vládu Habsburské říše. Po 1. sv. válce si Italové vynutili svrchovanost nad městem (přestože celé okolí bylo součástí tehdejšího Království Srbů, Chorvatů a Slovinců) a velmi nevybíravým způsobem zde prováděli násilnou italizaci místního obyvatelstva. Během okupace se tak rozvoj města úplně zastavil a stagnace se projevila ve všech směrech. Za 2. sv. války byl Zadar jako bašta fašistů silně poničen spojeneckými nálety. Některé čtvrti a historické památky byly prakticky srovnány se zemí. Po válce se město stalo součástí Chorvatska v rámci Jugoslávie. Při poválečné obnově historického centra byly během rekonstrukce objeveny mnohé antické památky.   

 

Historické jádro je opevněné hradbami s hlavní Pevninskou bránou, kterou postavili Benátčané v 16. stol. Ulice zdobí několik zajímavých paláců z 15. stol. i krásné románské kostely. Srdcem města je Národní náměstí s radnicí, které bylo po staletí centrem veřejného života. Z historického hlediska je nejcennější prostor, kde se nacházelo římské fórum. Později zde byl postaven kruhový kostel sv. Donáta či katedrála sv. Anastázie, z jejíž zvonice se otevírá krásný výhled na celý poloostrov.  Nikdo by neměl vynechat ani procházku po hradbách či návštěvu některého z místních historických muzeí.  

 

Místa, která stojí za to vidět:

  • kostel sv. Donáta a fórum
  • katedrála sv. Anastázie
  • náměstí Pěti studní
  • Pevninská brána
  • Mořské varhany

 

Vychutnejte si místní speciality…

Dalmatská šunka

Rakija – silná pálenka z ovoce

Pelinkovac – likér vyrobený z pelyňku

Pršut – sušená vepřová šunka

Červená dalmatská vína


Místa, která stojí za to vidět


Plavby do Zadaru

Itálie, Chorvatsko z Bari na lodi MSC Opera

Loď: MSC Opera
Trasa: Itálie, Chorvatsko
Nalodění: Bari, Itálie
Vylodění: Monfalcone/Marghera/Ravenna (Benátky), Itálie
Trvání: 2 noci

Španělsko, Maroko, Itálie, Řecko, Chorvatsko z Tenerife na lodi MSC Opera

Loď: MSC Opera
Trasa: Španělsko, Maroko, Itálie, Řecko, Chorvatsko
Nalodění: Santa Cruz de Tenerife, Španělsko
Vylodění: Monfalcone/Marghera/Ravenna (Benátky), Itálie
Trvání: 11 nocí