Split

Split / Chorvatsko

Split je se svými 200 tisíci obyvateli největším městem chorvatského pobřeží a zároveň hlavním průmyslovým i hospodářským centrem Dalmácie, stejně jako důležitým přístavem. Jeho strategická poloha na malém poloostrově i přírodní přístav přilákala řecké obchodníky, kteří zde založili první osadu Aspalathos už ve 4. stol. př. n. l. Během římské nadvlády se osada přejmenovaná na Spalatum stala významným obchodním centrem. Jeho zlatým obdobím bylo 3. stol. n. l., kdy si ho vybral římský císař Dioklecián pro výstavbu svého paláce. Císař chtěl po své abdikaci strávit stáří ve své rodné Dalmácii a skutečně zde v mohutném paláci žil až do své smrti v r. 313. Nakonec byl ve Splitu i pohřben. Poté palác sloužil jako administrativní budova a ještě v 7. stol. poskytnul útočiště uprchlíkům ze Salony, která byla zničena Avary a Slovany, než byl definitivně opuštěn. V jeho útrobách se poté začalo formovat středověké město. K dalšímu rozkvětu Splitu došlo za vlády chorvatských králů v 11. stol., kdy město získalo autonomii a stalo se jedním z nejdůležitějších přístavů v Dalmácii. Nakonec se ale dostalo pod nadvládu Byzantské říše a později Benátčanů, kteří ve městě vybudovali pevnost i hradby. V 16. stol. se Split stává centem humanizmu i chorvatské kultury a umění. Po zániku Benátské republiky ho krátce vlastnili Francouzi, než se stal definitivně majetkem Habsburské monarchie, kam patřil až do r. 1918. Poté připadnul Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a později Chorvatské republice v rámci Jugoslávie, tedy současnému Chorvatsku. 

 

Dnes je Split vyhledávanou turistickou destinací i kulturním centrem země. Se svojí typickou dalmatskou atmosférou, významnými památkami i krásnou okolní přírodou přitahuje spoustu zahraničních návštěvníků. Největší atrakcí jsou zbytky Diokleciánova paláce, který se obdivuhodně zachoval i s původními hradbami, třemi branami a podzemním prostorem, který je vůbec největším zachovalým krytým prostorem z římské doby. I z těchto důvodů byl palác zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. K významným památkám patří také katedrála sv. Dominia, která byla původně Diokleciánovým mauzoleem, klášter sv. Františka a řada dalších zajímavostí.

 

Necelých 30 km od Splitu se nachází Trogir, jehož historické centrum bylo také zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Zachovalé středověké město na malém ostrůvku s křivolakými uličkami a katedrálou sv. Vavřince je skutečným klenotem dalmatského pobřeží.

 

Místa, která stojí za to vidět:

- Split – Diokleciánův palác

- Split – katedrála sv. Dominia

- Split – Narodni Trg

- Split – třída Obala hrvatskog narodnog preporod

- Trogir – staré město

- Trogir – katedrála sv. Vavřince

 

Vychutnejte si místní speciality…

Dalmátská šunka

Rakija – silná pálenka z ovoce

Pelinkovac – likér vyrobený z pelyňku

Pršut – sušená vepřová šunka

Červená dalmatská vína


Místa, která stojí za to vidět